ניהול פרויקטים הנדסיים בתחום הפיתוח והתשתית, עבור עיריית תל אביב-יפו וגורמים נוספים.

פעילות האגף

  • הפעלת צוות מתכננים: אדריכלים ויועצים לכל המקצועות הנדרשים לתכנון ופיתוח רחובות, שיפוץ ושיקום מבנים.
  • הנחיית צוות תכנון להכנת ת.ב.ע, תוכניות אב, הרחבות דיור מוגן.
  • הפעלת צוות מהנדסים לתאום ביצוע ופיקוח צמוד על עבודות לפי פרוגרמה לביצוע.
  • ניהול וליווי ביצוע קבלנים ומסירת עבודות.
  • הכנת חוזי התקשרות עם מתכננים יועצים קבלנים ומפקחים.
  • מעקב על דרישות מזמין העבודה לתוכנית עבודה, תב”ר הביצוע ועדכון התוכנית כל רבעון.
  • ליווי תכנון ויעוץ במבנים עם ליקויי בניה.
  • קשר עם עיריית תל אביב לקבלה ותאום הוראות עבודה בהתאם לפרוגרמה.
  • טיפול בהליך מסירת הביצוע לאחר שנת בדק.

 

פרטי יצירת קשר 

אינג' רן עולי סמנכ"ל אגף הנדסה

מייל אגף הנדסה

טלפון: 03-5159428

פקס: 03-5159444

מענה טלפוני: בכל שעות העבודה.

קבלת קהל:  בתיאום מראש.

קישור לתמונות פרויקטים: