תפקידי המחלקה

  • מתן פתרונות דיור, במסגרת הדיור הציבורי, לתושבי העיר תל אביב יפו.
  • החתמת חוזה בין הדייר הזכאי לחברת חלמיש, חידוש חוזה שכירות והחלפת דירה.
  • מתן סיוע בשכר דירה לזכאים תושבי העיר תל אביב יפו.
  • הכנת, בדיקת והגשת מועמדים לדירה במסגרת הדיור הציבורי או לסיוע בשכר דירה לדיון בועדה עליונה ובועדה ציבורית.     
  • דיור תומך לאוכלוסייה הבוגרת.
  • טיפול באוכלוסיות מצוקה חריגות.

הנחיות בנושא זכאות ואכלוס

 

מנהלת מחלקה – רבקה אלימלך
טלפון 03-5159420

* קבלת קהל תעשה בתיאום טלפוני בלבד, מענה טלפוני יינתן בימים:  ראשון וחמישי בין השעות 9:00-13:00 ויום שלישי בין השעות 12:00-15:00.

 

משרד הבינוי והשיכון :