לכל אזרח או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראת חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

קבלת מידע לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

הממונה על פניות הציבור משמש מקור הקשר של הבאים בשעריה של חברת חלמיש ומייצג את הפונים בפני מחלקות החברה ומטפל בשאלות, הבהרות, מידע, קריטריונים, תלונות ותודות בכל הקשור בתחומי העשייה של החברה.

אגרות לתשלום

בהתאם לתקנות חוק חופש המידע (אגרות, התשל"ט- 1999), הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה, אותה ניתן לשלם באמצעות המחאה או בהעברה לחשבון חלמיש. 

אגרת פתיחת בקשה : 20 ש"ח אותם יש להעביר בצרוף טופס הבקשה באמצעות המחאה לפקודת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור בע"מ. 

את תשלום האגרה ניתן גם לבצע בהעברה בנקאית :

לחלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור בע"מ , בנק הדואר, סניף 001 חשבון מספר 5201253. (יש לצרף לבקשה את אישור העברה).

אגרת טיפול: 30 ש"ח לשעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל משעת העבודה הרביעית (ועד לסכום של 149 ש"ח).
אגרה זו תשולם באמצעות דרישה שובר תשלום שישלח לפונה לפני הטיפול בבקשה.

הורדת טופס בקשה על פי חוק חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע

עו"ד ארז אהרוני
מנהל מחלקת נכסים

כתובתנו למכתבים 

חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור בע"מ

שדרות ירושלים 45 תל אביב-יפו 6811226.

אפשרויות מקוונות

למילוי טופס בקשה לקבלת מידע באתר משרד המשפטים