טיפול בנושאים משפטיים הקשורים בפעילות השוטפת של החברה

 

פרטי יצירת קשר

עו"ד קורל קהירי
מנהלת מחלקה משפטית