תפקידי האגף

  • ניהול הרישום החשבונאי וספרי החשבונות.
  • הכנה וניהול של תקציב החברה, הדוחות הכספיים ודוחות ניהוליים שונים.
  • גזברות החברה ותשלומים לספקים ולגורמי חוץ.
  • חשבות שכר.

יצירת קשר

רו"ח ברק נדב סמנכ"ל אגף חשבות וגבייה  

טלפונים: 03-5159451, 03-5159457

פקס : 03-5159411