ההטרדה המינית וההתנכלות הקשורה בה פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים; לכן הן התנהגויות אסורות על פי חוק בכל מקום ובכל דרך שהיא.

  • החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 מגדיר מהי הטרדה מינית ומהי התנכלות במסגרת יחסי עבודה,  וקובע כי חל איסור מוחלט על הטרדה מינית והתנכלות כלפי גבר או אישה.
  • אנו מפנים תשומת ליבכם כי הטרדה מינית יכולה להיות הן כלפי עובדי החברה והן כלפי דייריה בדיור הציבורי.
  • בהמשך הדף ניתן להוריד את העלון בדבר מניעת הטרדה מינית בשפות הבאות : עברית, אנגלית, ערבית, רוסית או אמהרית.
  • בעלון מובאים עיקרי החוק והתקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ומפורטים דרכי הגשת תלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן.

 

למי ניתן להגיש תלונה?

1. לממונות על מניעת הטרדה מינית בחברה:

ניתן  להגיש תלונה אנונימית באמצעות תיבת דואר שנמצאת במשרדי חלמיש בלובי הבניין "תיבת תלונות".

 2. לפניה לאתר למרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 

  • קו חירום נשים  1202 |  קו חירום גברים  1203.

3. למשטרת ישראל

קישורים לקבצים