פעילות המחלקה

מחלקת נכסים מטפלת בניהול נכסי הדיור הציבורי אשר באחריותה ובהסדרה ורישום זכויות בעלים בלשכת רישום המקרקעין, במבנים בהם החברה משמשת כחברה משכנת.

המחלקה מטפלת בפניות דיירים בהסכמה לרישום הערת אזהרה במבנים בכפר שלם, המצויים במגרשים ששווקו על ידי חלמיש ובבקשות להרחבת בנייה/בנייה על הגג, במבנים בהם מתגוררים דיירי דיור ציבורי.

תמונה כללית של נציג לקוחות

הנחיות להגשת בקשות למחלקת נכסים

הגשת בקשה להרחבת בניה

  במסגרת הבקשה להרחבת בניה, חלמיש תחתום על התוכניות שיוגשו לה, בכפוף לבדיקה ואישור מחלקת ההנדסה של חלמיש.

רשימת מסמכים הנדרשים להגשת בקשה להרחבת בניה:

 • פניה בכתב בה מפורטת מהות הבקשה. נא לציין את שמות בעלי הנכס , רחוב, מס' בנין ומס' דירה.
 • נסח טאבו עדכני.
 • תצהירי הפונים המאשר כי במבנה לא מקודם פרויקט התחדשות עירונית.
 • תצהיר וועד הבית כי במבנה לא החל הליך של קידום פרויקט התחדשות עירונית.
 • תוכנית הבניה (גרמושקה) חתומה על ידי מהנדס או אדריכל  והחתומה על ידי הרוב הנדרש של דיירי הבניין בשני עותקים.
 • תשלום אגרה: יש להעביר את התשלום בהמחאה לא דחויה לפקודת חלמיש

עלות הטיפול:

תשלום עבור אגרת דמי טיפול בסך 526.5 ₪.

הורדת מסמך פרוט רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להרחבת בניה 

הגשת בקשה להרחבת בניה על הגג

במסגרת הבקשה לבנייה על גג הרכוש המשותף, נדרש לבצע שמאות שבמסגרתה יוערך שווי הזכויות ברכוש המשותף, בהתאם לחלקה היחסי של חלמיש.

בתמורה לתשלום שווי הזכויות שיערך במסגרת הסכם מכר הזכויות, חלמיש תחתום על התוכניות שיוגשו לה, בכפוף  לבדיקה ואישור מחלקת ההנדסה של חלמיש.

רשימת מסמכים הנדרשים להגשת בקשה לבנייה על הגג:

 • פניה בכתב בה מפורטת מהות הבקשה.
 • נא לציין את שמות בעלי הנכס, רחוב, מס' בנין, מס' דירה.
 • נסח טאבו עדכני.
 • תצהירי הפונים המאשר כי במבנה לא מקודם פרויקט התחדשות עירונית.
 • תצהיר וועד הבית כי במבנה לא החל הליך של קידום פרויקט התחדשות עירונית.
 • תוכנית הבניה (גרמושקה) חתומה על ידי מהנדס או אדריכל  והחתומה על ידי הרוב הנדרש של דיירי הבניין, בשני עותקים.
 • תשלום אגרה: נא להעביר את התשלומים בהמחאה לא דחויה לפקודת חלמיש

עלויות הטיפול הינן:

 • תשלום עבור אגרת דמי טיפול בסך 760.5 ₪ כולל מע"מ.
 • תשלום עבור שמאות בסך 1000 ₪ בתוספת מע"מ שווי הזכויות ברכוש המשותף, בהתאם לחלקה היחסי של חלמיש (כאשר סכום זה יופחת מתשלום התמורה עם חתימת ההסכם).

הורדת מסמך פרוט רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לבניה על הגג

הגשת בקשה לקבלת הסכמה לרישום הערת אזהרה בכפר שלם

להלן המסמכים הנדרשים לצורך קבלת ההסכמה של חלמיש לרישום הערת אזהרה בכפר שלם:

 • מכתב בקשה מהעו"ד מטעם היזם או החברה.
 • יפוי כוח לעו"ד ממי שרושמים עבורו את הערת אזהרה.
 • נסח עדכני.
 • הסכמת חלמיש (יש לציין "לפי כל דין").
 • הפנייה לרמ"י (יש לציין "לפי כל דין").
 • חוזה מכר מלא (וכל מסמך שקשור להעברת זכויות)
 • באם בעל הזכויות שמוכרים לא רשומים בהערת אזהרה יש לצרף מסמכים כמו: צו ירושה או צוואה ועוד.
 • המחאה בסך 139 ₪ לפקודת חלמיש או העברת בנקאית- נא לתאם מראש את אופן התשלום.
 • ייפוי כוח נוטריוני מקור ע"ש הקונה או מי שנרשמת עבורו הערת אזהרה.

הורדת מסמך עם פרוט רשימת המסמכים

 

פרטי יצירת קשר

עו"ד ארז אהרוני
מנהל המחלקה

שעות המענה הטלפוני: ימים ראשון, שלישי בשעות 9:00-12:00.

קבלת קהל: בתיאום מראש.

משלוח מסמכים בדואר: מחלקת נכסים, שדרות ירושלים 45 יפו 6811226.