יום ה', כ’ באדר תשפ”א
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם.

דוח הועדה לשמיעת התייחסויות קישור לאתר רמ"י - עם הקריטריוניםכפר שלם בקשה לקבלת פיצוי כספי כנגד פינוי מקרקעין במתחם חלמיש בכפר-שלם, בתל-אביב-יפו החלטת מועצת מקרקעי ישראל 995 מתאריך 4-3-2004 ריכוז החלטות ועדת פינויים מתאריך 23-1-2007 ריכוז קריטריונים לפינוי כפר שלם 6-6-1996 חוזה חלמיש – מנהל מקרקעי ישראל 28-7-2004 הזמנה לשמיעת התייחסויות לקריטריונים המוצעים בהסדר כפר שלם