יום ב', ט’ בטבת תשע”ט
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם

מחלקה יום שעה זכאות ואכלוס שני רביעי 8:00-12:00 15:00-17:00 נכסים: מכר דירות בעלות ורישום שני רביעי 8:00-12:00 15:00-17:00 גבייה ראשון שלישי 8:00-12:00 15:00-17:00 אחזקה שלישי 15:00-17:00 מענה טלפוני יום שעות מחלקה טלפון ראשון עד חמישי 8:00 עד 16:00 אחזקה 03-5159426 ראשון ויום חמישי 9:00 עד 13:00 מחלקת זכאות 03-5159417 יום שלישי 12:00 עד 15:00 שני ויום חמישי 9:00 עד 13:00 גבייה 03-5159430 יום רביעי 12:00 עד 15:00 ראשון ויום חמישי 9:00 עד 15:00 נכסים 03-5159436/4 יום שלישי 12:00 עד 15:00