יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם

יום שעות מחלקה יום א' 08:00 עד 12:00 מחלקת גביה, מחלקת אחזקה יום ב' 08:00 עד 12:00 מחלקת זכאות ואכלוס, מחלקת נכסים - מכר דירות ובעלות ורישום יום ג' 15:00 עד 17:00 מחלקת גביה, מחלקת אחזקה יום ד' 15:00 עד 17:00 מחלקת זכאות ואכלוס, מחלקת נכסים - מכר דירות ובעלות ורישום מענה טלפוני יום שעות מחלקה טלפון ראשון עד חמישי 8:00 עד 16:00 אחזקה 03-5159426 ראשון ויום חמישי 9:00 עד 13:00 מחלקת זכאות 03-5159417 יום שלישי 12:00 עד 15:00 שני ויום חמישי 9:00 עד 13:00 גבייה 03-5159430 יום רביעי 12:00 עד 15:00 ראשון ויום חמישי 9:00 עד 15:00 נכסים 03-5159436/4 יום שלישי 12:00 עד 15:00