יום ב', יג’ בחשון תשע”ט
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם
קישור

הודעה בדבר דחיית המועד להגשת הצעות למכרז 17-2018 שיווק מגרשים שכ התקוה.docx