יום א', יג’ בסיון תשע”ח
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם
מכרזים

שם המכרז

מכרז מס'

תאריך פרסום המכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

עד שעה

קבצי המכרז

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות במקרקעין המהווים מגרשים בשכונת התקווה בתל אביב יפו

15-2018

23.4.2018

23.5.2018

14:00