יום ה', כ’ באדר תשפ”א
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם.
טבלת המכרזים

שם המכרז

מכרז מס'

תאריך פרסום המכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

עד שעה

קבצי המכרז