יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית מחלקות / מבנה ארגוני דיור בר השגה פרויקטים
גלריית חלמיש נהלים וטפסים מכרזים כפר שלם
מכרזים

שם המכרז

מכרז מס'

תאריך פרסום המכרז

מועד אחרון להגשת הצעה

עד שעה

קבצי המכרז

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות במקרקעין המהווים מגרשים בשכונת התקווה בתל אביב יפו

5-2018

19.2.2018

19.3.2018

14:00

עבודות שיפוצים תיקונים ואחזקה שוטפת בנכסי חברת חלמיש

14-2018

15.3.2018

9.4.2018

12:00