לצורך קביעת שכר דירה (מדרוג)

-    שאלון ממולא וחתום ע"י הדייר החוזי (ניתן לקבל השאלון במשרדי החברה בימי קבלת קהל).

-  אישורי הכנסה של כל המתגוררים בדירה ל- 3 החודשים האחרונים (תלושי פנסיה, מזונות, קצבאות ביטוח לאומי, תלושי שכר, עצמאי – שומה אחרונה).

-    צילום ת.ז. של הדיירים (כולל הספח).

-    סטודנט אישור לימודים (בפירוט שעות לימוד שבועיות) + הכנסות מעבודה.

-    עבור בוגר מעל גיל 18 יש לצרף  אישורי הכנסה. במידה ומשרת בשירות צבאי/לאומי – יש להמציא אישור.

-    תלמיד ישיבה - יש לצרף אישור + שעות לימוד.

-    במקרה שיש רכב בבעלות - (לצרף צילום רשיון רכב).

לאחר חישוב שכר הדירה לפי הכללים ניתן להגיש ערעור על גובה שכר הדירה לוועדת חריגים.

אשת קשר לטיפול בהנחות שכר דירה :

אוקסנה ישראלי
גביה והנחות בשכר דירה
03-5159445
03-5159407
 

ימי קבלת קהל מחלקת גביה קומה 4 :

יום ראשון בין השעות 12:00 – 08:00 בבוקר.

יום שלישי בין השעות 17:00 – 15:00 אחה"צ.