מתחם הגדנ"ע - תל אביב יפו, דיור בר השגה ודיור ציבורי

פרויקט "דיור בר השגה" ודיור ציבורי

בסוף שנת 2007 רכשה חברת חלמיש ממינהל מקרקעי ישראל חטיבת קרקע בהיקף של 17.5 דונם בשכונת נווה עופר בתל אביב יפו, לטובת בניית 350 יחידות דיור, בשיטת "דיור בר-השגה" לזכאים, המשלב בתוכו דיור ציבורי.

למען הגשמת רעיון זה ייעדה חלמיש את מתחם הגדנ"ע לטובת הפרויקט. משרד הבינוי והשיכון ועיריית תל אביב יפו פועלות לקידום תהליכי התחדשות עירונית באמצעות "דיור בר-השגה" לקבוצות אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי בינוני. באמצעות פרויקט זה יצומצם הפער החברתי, תוך כדי השקעת משאבים רבים לשיפור תשתיות ופיתוח בדרום העיר תל אביב יפו.

הפרויקט עומד בהלימה למדיניות משרד הבינוי והשיכון, עיריית תל אביב-יפו וחברת חלמיש להגדלת כמות יחידות דיור בר השגה עבור זוגות צעירים ומשפחות, בדגש על דרום העיר, בהתאם לייעוד ולתכלית שלשמה הוקמה חלמיש, כמו גם כלי להשגת היעד של הרחבת המאגר של הדיור הציבורי לזכאי הדיור הציבורי באמצעות עודפי התשלום שהקבלן הזוכה ישלם בגין רכישת המגרש.