אברהם נתן

יו"ר מועצת המנהלים

תמיר היזמי          

מנכ"ל חלמיש

חברי מועצת המנהלים

 שם                                                        נציג/ת 
מר אברהם נתן, יו"ר הדירקטוריון                           מדינה
מר גל פרויקט, יו"ר ועדת כספים השקעות, ויו"ר ועדת כפר שלם  עיריה
גב' יעל בן-שבת עיריה
מר חיים גורן, חבר מועצת העיר תל אביב יפו עיריה
גב' מירב פרץ עיריה
מר עמית גריידי, יו"ר ועדת ביקורת מדינה
מר אלדר מסובי עיריה
גב' חן אריאלי, חברת מועצת העיר תל אביב יפו עיריה
גב' אור פירון זומר, חברת הדירקטוריון עירייה