ספקי הדיור הציבורי לשנת 2022 ינואר -יוני כולל

כל הסכומים כוללים מע"מ

ספק סוג עבודה סה"כ שולם
שאולי שרותי אינסטלציה אינסטלציה  ₪              987,933
תומר דקל שיפוצים  ₪              928,966
ק.ב.י הנדסה שיפוצים  ₪              741,327
ממ"ד חב' שיפוצים שיפוצים  ₪              565,885
נמרוד תעשיות בע"מ דוודים  ₪              256,369
אשכנזי ניסים איטום  ₪              119,688
אדר אלקטריק חשמל  ₪                84,051
ש.מ.ח שרותי מודיעין ביקורי מעגל  ₪                68,619
ברוך חיים חשמל  ₪                52,293
ברעם אילן שמאות  ₪                24,956
דורון יוסקוביץ שמאות  ₪                11,461
גידי זלצמן שמאות  ₪                  8,318
טכנו תשתיות שיפוצים  ₪                  8,236
סה"כ    ₪    3,858,102