תמיר היזמי
מנכ"ל חלמיש
03-5159440
טל שיין צוקר
מזכירת מנכ"ל
03-5159400
03-5159440
אורלי עמר
ע.מזכיר החברה
03-5159404
03-5159415
סיגלית גדסי
מנהלת פרויקטים
03-5159401
03-5159440