מחלקה אחזקה מטפלת באחזקת הדירות שבטיפול וניהול החברה עפ"י חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי.

נושאי האחזקה המצויים באחריות חברת חלמיש : 

 • אחזקת שבר - תיקוני שבר שוטף בדירות וברכוש שיפוץ
 • דירות לאכלוס חוזר

מתי ואיך פונים לתיקוני אחזקה בדירה?

דייר בדיור הציבורי שבביתו חסרים פריטים או שקיים פגם באחד מהפריטים ברשימה להלן, באופן שאינו מאפשר בהם שימוש, רשאי לפנות בבקשה לביצוע התיקון אל מחלקת אחזקה באמצעות הטלפון, המייל או בפנייה מקוונת להלן:

 • צנרת ביוב (לא כולל סתימות).
 • דוד מים חמים (חשמל או דוד שמש, כולל קולטים) - החלפת דוד חשמל לדוד שמש לזכאים בלבד.
 • לוח חשמל.
 • חיווט חשמל.
 • דלת כניסה.
 • חלון חיצוני - נעילה לא תקינה, חלון לא יציב (לא כולל שמשות, לא כולל איטום חלונות).
 • מרצפות פגומות, שבורות, שקועות או חסרות.
 • אריחים בקירות או ברצפת חדרי רחצה ושירותים, פגומים או חסרים.
 • איטום סדקים ומרווחים בין כיור מטבח לשיש, בין החרסינה לבין משטח השיש או מרצפות.
 • איטום ותיקון סדקים בגג ובקירות.
 • פגמים ביציבות מעקות, סורגים, מסתורי כביסה, מחיצות ודלתות פנימיות.

הדמייה של מתחם דיור

 

* כל פנייה של הדייר תענה על ידי "חלמיש" בתוך 30 ימים מיום קבלת הפנייה.

* על חלמיש להתחיל בתיקון הפריטים המפורטים לעיל בדחיפות, ולא יאוחר מ- 60 יום מהדיווח על הצורך בתיקון. כמו כן, על החברה לסיים את התיקון תוך זמן סביר.

מה לא מתקנים?

 • שימוש בלתי סביר – החברה לא תתקן פריטים שהליקוי בהם בוצע בזדון ע"י הדייר, או נובע משימוש בלתי סביר או מביצוע שינוי, הוספה או תיקון ע"י הדייר בלי שקיבל מראש ובכתב אישור מהחברה לביצועו.

אילו תיקונים הם באחריות הדייר בדיור הציבורי?

 • תיקון ברזים דולפים והחלפת כלים סניטאריים ואביזרי אינסטלציה בתוך הדירה.
 • פתיחת סתימות בכיורים, אמבטיה ואסלות שבבית.
 • עבודות חשמל כמו: תיקוני קצר, תיקון והחלפת נורות, מפסקים וכו' (עבודות חשמל יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד).
 • תיקוני ארונות מטבח ומשטח שיש במטבח.
 • עבודות שונות כמו: תיקוני תריסים, דלתות, שמשות, סיוד, צבע וכו'.
 • כל נזק שייגרם לרכוש ע"י הדייר, יתוקן על ידו.

הדייר ישתתף במימון תיקונים בדירתו לפי הכללים הבאים:

 • נתמכים ישתתפו ב-5% מעלות התיקון.
 • שוכרי הדירה במסלול שכר דירה חופשי ישתתפו ב-10% מעלות התיקון, לזכאים לדוד שמש תהיה השתתפות עצמית של 10%.

* עלות התיקונים המקסימלית לכל פריט (ממנו מחשבים את חלקו של הדייר) מצוינת בתקנות החוק.

יצירת קשר

 מנהל מחלקת אחזקה - רועי דוד

קבלת קהל במשרדי חלמיש בימי שלישי בין השעות 15:00-17:00 אחה"צ בקומה 4 שדרות ירושלים 45 תל אביב-יפו.

מענה טלפוני יינתן בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-16:00                      בטלפון 03-5159426.

מחלקת אחזקה בטלפון : 03-5159426