פעילות המחלקה

מחלקת הגביה מיישמת את מדיניות החברה לצורך גביה מתמשכת ותקינה של שכר הדירה בהתאם לחוק הדיור הציבורי תוך הקפדה על הזכות להתחשבות במצבו הכלכלי של הדייר בגביית תשלומי שכר דירה ועריכת הסדרים לתשלום חובותיו.

מחלקת הגביה פועלת על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון להתאים לכל שוכר בשיכון הציבורי את שכר הדירה הספציפי עבורו בהתאם להרכב משפחתו, הכנסת משפחתו, מיקומה הגיאוגרפי של הדירה וגודל הדירה.

לפיכך על השוכר בדירה בדיור הציבורי למלא שאלון הנחה אחת לשנתיים כדי להתאים את גובה שכר הדירה בהתאם לנתונים האישיים שלו. מודגש כי האחריות למילוי השאלון הינה על השוכר ואי מילוי השאלון עלול לגרום לתשלום שכר דירה גבוה וליצירת חוב מיותר.

פעילות המחלקה מתנהלת בשקיפות מלאה ובכפוף לחוק השקיפות בדיור הציבורי. על פי חוק זה נשלח לשוכרים דיווח חצי שנתי עם פירוט החיובים והתשלומים ששולמו, מידע על חובות אם יש כאלה, ואופן חשוב שכר הדירה.

כמו כן במקרים בהם מסתיימת תקופת זכאות להנחה בשכר דירה נשלחות על כך הודעה לשוכרים חודשיים לפי המועד. ההודעה כוללת מידע על מועד תום התקופה, ועל מסמכים שעל השוכר להגיש כדי לחדש את תוקף ההנחה.

פעילות המחלקה כוללת גם טיפול בוועדות חריגים המתכנסות לפרקים כגון :

  • ועדה לביטולי חובות.
  • ועדה לערעור על שכר דירה.

 

להלן טפסים לשימוש השוכר/ים לצורך מילוי ושליחה למחלקת הגביה:

 
מנהלת המחלקה נרית כדורי 

ימי קבלת קהל במחלקת הגביה - שדרות ירושלים 45 תל אביב -יפו, קומה 4 :

יום ראשון בין השעות 12:00 – 08:00 בבוקר.

יום שלישי בין השעות 17:00 – 15:00 אחה"צ.

חדש !! מענה טלפוני במחלקת הגביה בכל שעות היום במערכת ממוחשבת בטלפון : 055-9674545.

נציגנו יחזרו אליכם בהקדם.

משלוח מסמכים בפקס למחלקת הגביה במספר : 03-5159407.