הזכאות לסיוע בשכר דירה

אם הנכם מוגדרים כחסרי דירה וממצים כושר השתכרות, או מקבלים קצבת קיום מהמוסד לביטוח לאומי ייתכן שהנכם זכאים למענקי סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון. 

אישור הזכאות מותנה בעמידה בקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, ביניהם : מקורות ההכנסה, גודל המשפחה ועוד.

קישור לאתר משרד השיכון להגדרת המונח חסר דירה     

קישור לאתר משרד השיכון להגדרת המונח מיצוי כושר השתכרות  

קישור לאתר חברת עמידר לעיון בהגדרות ונהלים בנושא סיוע בשכר דירה 

 

בדיקת הזכאות לקבלת הסיוע בשכר דירה באמצעות אחת מחברות להלן

חברת אלונים

מוקד טלפוני בנושא שכר דירה 8583*

קישור לסניפי חברת אלונים  

חברת מילגם

מוקד טלפוני בנושא שכר דירה 2310*

קישור לסניפי חברת מלגם  

חברת עמידר החדשה

מוקד טלפוני בנושא שכר דירה 6266*

קישור לסניפי חברת עמידר החדשה