חלמיש הינה חברה ציבורית בבעלות משותפת של משרד הבינוי והשיכון (50%) ועיריית תל אביב יפו (50%).

חלמיש נוסדה בשנת 1961 לצורכי פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים שבהם איכות החיים נמוכה, וכן על מנת לסייע במתן פתרונות דיור לתושבים

שהתקשו למצוא דיור מתאים או מימון לרכישתו.

לחברה שלושה תחומי פעילות עיקריים:

  • מתן פתרונות דיור למעוטי יכולת: השכרה דירות בבעלות החברה; השכרה דירות בבעלות המדינה והמנוהלות בנאמנות על ידי החברה.
  • פינוי ופיתוח מתחם כפר שלם בדרום מזרח תל אביב-יפו ומימוש הקרקעות שפונו לצורכי בנייה למגורים.
  • עבודות פיתוח ותשתית ברחבי העיר תל אביב - יפו.

 במשך עשרות שנות פעילותה, סיפקה החברה אלפי פתרונות דיור על ידי יזום בנייה חדשה, העמדת הלוואות בתנאים נוחים למשפחות וליחידים, רכישת דירות מיד שנייה, שיפוצן ואכלוסן עאתר חלמיש לאחר שיפוץל ידי משפחות נזקקות ומכירת דירות הדיור הציבורי לדיירים הזכאים.

חלמיש מרכזת את כלל הפניות לדיור ציבורי באזור תל אביב יפו, מלווה את המבקשים ומייצגת אותם בועדות הזכאות לדיור ציבורי במשרד הבינוי והשיכון, מקצה דירות לזכאים, לרבות דירות בדיור לקשיש, סיוע בשכר דירה, הלוואות זכאות ועוד.

מאז הקמתה פעלה ופועלת חלמיש לפינוי-בינוי כפר שלם. כפר שלם נחשבת כשכונה ייחודית בתל אביב והוגדרה בזמנו כאחד הפרויקטים בעלי החשיבות הרבה ביותר בתכנית העבודה של משרד הבינוי והשיכון ועיריית תל אביב-יפו.

תרומתו של פרויקט זה היא לא רק במתן פתרונות למשפחות המתגוררות בשכונה, אלא גם בניצול קרקעות לבנייה חדשה בהיקף אלפי דירות, ברמת בניה גבוהה ומערכות תשתית מודרניות. יחודו של הפרויקט בכך שתושביה הותיקים של השכונה מקבלים על פי בחירתם, קרקע וסכום כסף למטרת בניה עצמית בשכונה או סכום כסף המיועד לרכישת דיור חלופי על פי בחירתם.

במשך השנים הרחיבה חלמיש את פעילותה והיא מבצעת פרויקטים שונים בתחום הפיתוח והתשתית עבור עיריית תל אביב יפו ומשרד הבינוי והשיכון. במסגרת זו פועלת חלמיש לשיקום שכונות התקווה, עזרא, שפירא, נווה צדק, יפו ועוד.