מנהלת כפר שלם 

  • מועצת מקרקעי ישראל והשרים הממונים אישרו הסדר כללי עדכני ביחס לפרויקט כפר שלם, ובכלל זה תבחינים עדכניים לפינוי ופיצוי תושבי השכונה.
  • ההסדר מופיע תחת סעיף 9.17 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, וניתן להגיע אליו באמצעות הקישור פרוייקט כפר שלם
  • הנהלת חלמיש החלה להיערך ליישום ההסדר.
  • פרטים והנחיות יימסרו באתר החברה ובהמשך גם על דרך של פניות פרטניות לתושבים.