חברת חלמיש הינה מהחלוצות במדינת ישראל בתחום הפינוי בינוי

חלמיש הינה חברה ממשלתית-עירונית שנועדה לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב יפו בע"מ. החברה מוסמכת לנהל נכסים וכן לעסוק בפינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים, לרבות הטיפול בפיתוח והרחבות בשכונות העיר.

מתחם פינוי בינוי הינו שטח עירוני הכולל בתי מגורים ישנים שהוחלט להרוס אותם ולבנות תחתיהם בנייני מגורים חדשים בעלי תשתיות משופרות.    

התחדשות עירונית במסגרת פינוי-בינוי, יוצרת שינוי מהותי ומובהק בשכונות מוזנחות. הן מבחינה חברתית והן הזנחה של תשתיות ישנות שאינן עומדות בקריטריונים הקבועים בחוק התכנון והבניה.

לחלמיש דירות בבעלות ודירות שהיא מנהלת עבור מדינת ישראל. חלמיש תשתף פעולה עם יזמים המעוניינים ליזום פרויקטים של פינוי בינוי בנוגע לבתים בהם יש לחלמיש דירות.

יזם הפונה לדיירי הבניין בהצעה לביצוע פרויקט פינוי-בינוי בדירתם ומאתר בבנין דירה/ות המנוהלות על-ידי חלמיש, מוזמן ליצור קשר עם אנשי הקשר להלן לשם בדיקת המסמכים

התנהלות חלמיש בטיפול בתמ"א/פינוי בינוי  

 • חלמיש תשתף פעולה עם יזמים המקדמים מיזמים של התחדשות עירונית.
 • חלמיש הינה הזרוע של משהב"ש בכל הקשור בטיפול ובלווי הפרויקטים לפינוי בינוי, עיבוי מבנים ולתמ"א 38 בהם מצויים נכסים בניהול.
 • תשומת ליבכם ככל ויש בפרויקט דירת/ות עמידר בדיור הציבורי נא ציינו זאת בחוזר ע"מ לקצר הליכים.   

ככל ומדובר בתמ"א 38 (2) ו/ או פינוי בינוי יש להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

 • תצהיר ב"כ בעלי הזכויות לאיש הקשר דניאל סולימני - מנהל פרוייקטים התחדשות עירונית, לפיו חתמו על ההסכם עם היזם לביצוע הפרויקט 60% מבעלי הזכויות בבניין ככל  וחלמיש תהווה את ה 60% נא ציינו זאת בהצהרת ב"כ דיירים, כמו כן יש לציין בהצהרת ב"כ דיירים האם בפרויקט קיימות דירות עמידר בדיור הציבורי.
 • ההסכם המלא והמפורט שבין היזם לבעלי הזכויות בדירות הפרויקטים הכולל בין היתר;  
 • נסח טאבו, מפרט טכני, תוכנית קומה טיפוסית, תוכנית דירה מוצעת לחלמיש, תוכנית קומת כניסה לבניין ותוכניות של החזיתות.

ככל ומדובר בתמ"א 38 עיבוי יש להעביר את המסמכים הבאים:

 • תצהיר ב"כ בעלי הזכויות לאיש הקשר דניאל סולימני - מנהל פרוייקטים התחדשות עירונית, לפיו חתמו על ההסכם עם היזם לביצוע הפרויקט 67% מבעלי הזכויות בבניין ככל וחלמיש תהווה את ה 67% נא ציינו זאת במכתב ב"כ הדיירים כמו כן נבקש לציין בהצהרת ב"כ דיירים האם בפרויקט קיימות דירות עמידר בדיור הציבורי.
 • ההסכם המלא והמפורט שבין היזם לבעלי הזכויות בדירות הפרויקט
 • נסח טאבו
 • מפרט טכני לעיבוי
 • סקיצה מצב קיים ומתוכנן של דירה טיפוסית
 • תוכנית קומה טיפוסית קרקע ככל ויש, ואחת מקומות העליוניות כולל גג
 • שינויים בדירות מה מבוצע ברכוש המשותף

חלמיש בשלב ראשוני בלבד, תכין מסמך עקרונות ראשוני לתמ"א/ פינוי בינוי.  

לאחר מכן חלמיש תבחן את ההסכם מול עוה"ד המייצג את חלמיש ותנהל מו"מ עם ב"כ היזם להכנת נספח שינויים שיערך במסגרת מו"מ, והכל בכפוף לאישור משהב"ש.

חלמיש תבצע כמו כן:

 • בחינה משפטית - באמצעות עו"ד מטעמה אשר יבדוק את נושא הערבויות, בטחונות, יכולתו של היזם לעמוד בתנאי ההיתר ועוד
 • בדיקה הנדסית - בכל הקשור למפרט הטכני
 • בדיקה יועץ ביטוח של חברת חלמיש
 • אישור משהב"ש לנספח השינויים שיערך במסגרת מו"מ מול ב"כ היזם.

ריכוז השינויים ו/או המו"מ עם היזם נעשה באמצעות עורך הדין המייצג את חלמיש, עורך הדין של חלמיש יערוך נספח שינויים שבו יפורטו כל הערות חלמיש להסכם. בכל מקרה מובהר, כי מו"מ עם היזם בנוגע לסעיפי ההסכם ולתמורה יתנהל מול חלמיש בלבד ולא מול השוכרים של הדיור הציבורי.

בכל מקרה מובהר, כי מו"מ עם היזם בנוגע לסעיפי ההסכם ולתמורה יתנהל מול חלמיש בלבד ולא מול השוכרים של הדיור הציבורי.

היזם נדרש לזמן את חלמיש בכל מקרה של קיום אסיפת דיירים לשם הצגת תוכניותיו בפרויקט ולא את הדייר הציבורי.

מובהר ומודגש, כי בדירה מתגורר דייר בשכירות סוציאלית ובהתאם לכללי הדיור הציבורי, הדייר זכאי לרכוש את הדירה בבניין בכל שלב, בהתאם לחוק, בהתאם להחלטת ממשלה , חלמיש ומשרד הבינוי והשיכון.

אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי של חלמיש להשתתפות בכל פרויקט שהוא; האמור לעיל הינו מדיניות כללית של חלמיש, כל פרויקט ייבחן לגופו וחלמיש תהיה מחויבת אך ורק להסכם שיחתם על-ידי מורשי החתימה מטעמה. 

פרטי יצירת קשר

דניאל סולימני
מנהל פרויקטים התחדשות עירונית

אורלי עמר
אחראית פרויקטים התחדשות עירונית