תפקידי היחידה

היחידה לפניות הציבור משמשת יחידת הקשר לפונים אל חברת חלמיש.
היחידה מייצגת את הפונים בפני מחלקות החברה ומטפלת בשאלות, הבהרות, מידע, קריטריונים, תלונות ותודות בכל הקשור בתחומי העשייה של החברה.

היחידה מטפלת גם בבקשות לקבלת מידע על פי חופש המידע.

 פרטי יצירת קשר

 פנייה מקוונת לפניות הציבור

 

זהבה ברזל
אחראית פניות הציבור וחופש המידע
03-5159434
03-5159410