חברת חלמיש במסגרת היותה חברה משכנת, מחוייבת לבקר את דייריה בדירות חלמיש אחת לשנה. ביקורים אלו מוכרים

בשם ביקורי מעגל ומבוצעים על ידי סוקרים מיומנים. 

חלמיש משלבת אפליקציה דיגיטלית ייעודית לביצוע ביקורי מעגל באמצעות מכשירי טאבלט.

מערכת זו מאפשרת לבצע ולתעד את ביקור המעגל Online, כולל צילום התקלות בדירה, עדכון הנתונים והחתמת הדייר באופן מקוון על גבי צג המכשיר.

הביקור מתעדכן ישירות במערכת המידע הראשית ואין צורך להקלידו שוב במשרד.

אפליקציית ביקורי המעגל הדיגיטליים כוללת
    עדכון בזמן אמת של מערכת המידע
    חתימה אלקטרונית על טפסים
    צילום וסימון על תמונה באתר הביקור
    הצגת חובות ותשלום שוברים
    הצגת סטטוס קריאות בשטח